Προγράμματα Κατάρτισης- Μετεκπαίδευσης ΟΤΕΚ 2010-11

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού-Τουρισμού διοργανώνει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, προγράμματα Κατάρτισης –  Μετεκπαίδευσης

Read more