Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση για την Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος αποτελεί βασικό μέσο για την επίτευξη των σκοπών της. Μέσω σεμιναρίων και ενημερωτικών συναντήσεων με ειδικευμένους εισηγητές επιδιώκεται η εξοικείωση των μπαρτέντερς με τα απαραίτητα στοιχεία της τέχνης του μπαρ και την ενημέρωση τους για τις τρέχουσες εξελίξεις στο bartending γενικότερα.Κάθε χρόνο διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέλη τα οποία έχουν ως στόχο την κατάρτιση των μπαρτέντερς σε θέματα που αφορούν την οργάνωση του μπαρ, την γνώση των ποτών και την τεχνική ανάμιξης τους ως κοκτέιλ.
Στην διάθεσή της έχει εκπαιδευτές με γνώση και εμπειρία πολλών ετών στο Bar Operation & Management και εκτενή θέματα στην τέχνη της ανάμιξης (mixology). Για την επιτυχή υλοποίηση αυτών, συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού τόσο από τον τομέα της εκπαίδευσης όσο και των ποτών προκειμένου να προσδώσει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Σε οργανωμένη βάση διενεργεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριών (3) επιπέδων της International Bartenders Association της οποίας είναι μέλος και χορηγεί πιστοποιημένες βεβαιώσεις παρακολούθησης σε κάθε συμμετέχοντα.

Από το 2006 η παρακολούθηση του εισαγωγικού σεμιναρίου και 1ου επιπέδου είναι υποχρεωτική για την ένταξη των νέων μελών ως τακτικά στην ΕΜΕ. Η παρουσίαση και οι σημειώσεις παρέχονται δωρεάν στα μέλη ενώ στο τέλος διεξάγεται τεστ αξιολόγησης.Η εισαγωγή & 1ο επίπεδο εκπαίδευσης “Certificate in Bartending” είναι μια σύντομη εισαγωγή στο Bartending και περιλαμβάνει:
Η ΕΜΕ και η ΙΒΑ ως φορείς Bartending στην Ελλάδα και διεθνώς
Ο ρόλος του bartender
Το αλκοόλ
Εργαλεία , ποτήρια και μηχανές του bar
Τύποι των bars
Τα κλασσικά cocktails (οι επίσημες συνταγές της ΙΒΑ)
Κατηγορίες αλκοολούχων ποτών
Κατηγορίες μη αλκοολούχων ποτών
Γλωσσάριο
Τα μέλη (και μόνο) μπορούν να προμηθευτούν τις σημειώσεις 1ου επιπέδου σε ηλεκτρονική μορφή στέλνοντας αίτηση στο email: president@hba-net.gr

 

Στο 2ο* και 3ο* επίπεδο επιχειρείται μία εμπεριστατωμένη ανάλυση των ποτών, της τέχνης ανάμιξης (mixology) και της διοίκησης μπαρ (Bar management).

*Το 2ο επίπεδο το οποίο οδηγεί σε πιστοποίηση ΕΜΕ “Diploma in Bartending” πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενες σχολές ενώ το 3ο επίπεδο “Master Bartender” υλοποιείται μόνο από την ΙΒΑ σε διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο. Το εκπαιδευτικό κέντρο της ΙΒΑ στην ευρώπη βρίσκεται στην Ιταλία.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.6945193804 και στο email: info@hba-net.gr