Καταστατικό ΕΜΕ

Η Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος (ΕΜΕ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό επαγγελματικό σωματείο (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ΝΠΙΔ) με έδρα την Ηλιούπολη.

Η διεύθυνση για την αποστολή εγγράφων είναι Τ.Θ.4117, Τ.Κ.10210 Αθήνα. Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή, το σωματείο έχει την επωνυμία “Hellenic Barmen Association” ή HBA.

Το καταστατικό της ΕΜΕ εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τα ιδρυτικά της μέλη και οποιοδήποτε νομικό θέμα υπόκειται στον Αστικό Κώδικα καθώς και από τις διατάξεις του Ν.1712/1987.

Μπορείτε να βρείτε το καταστατικό της ΕΜΕ σε μορφή pdf, εδώ.