Καταστατικό ΕΜΕ

Η Ένωση Μπαρτέντερ Ελλάδος (ΕΜΕ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό επαγγελματικό σωματείο (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ΝΠΙΔ) με έδρα την Ηλιούπολη.

Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή, το σωματείο έχει την επωνυμία “Hellenic Bartenders Association” ή HBA.

Το καταστατικό της ΕΜΕ εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τα ιδρυτικά της μέλη και οποιοδήποτε νομικό θέμα υπόκειται στον Αστικό Κώδικα καθώς και από τις διατάξεις του Ν.1712/1987.

Μπορείτε να βρείτε το νέο καταστατικό της ΕΜΕ σε μορφή pdf, εδώ.