Μέλη

Ο πολυτιμότερος πόρος της ΕΜΕ είναι τα μέλη της. Η μέριμνα για τον άνθρωπο αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας και κουλτούρας της ΕΜΕ.

Για να γίνει κανείς μέλος πρέπει να εξασκεί το επάγγελμα του bartender, flairtender, barista, μπουφετζή σε ξενοδοχεία, μπαρ, εστιατόρια, καφέ ή συναφείς επισιτιστικές επιχειρήσεις και να διαθέτει αποδεδειγμένα τριετή εμπειρία σε αυτό. Στην ΕΜΕ μπορούν επίσης να εγγραφούν και όσοι είναι απόφοιτοι τουριστικών σχολών και επαγγελματίες του κλάδου συναφούς ειδικότητας. Όλα τα μέλη παρακολουθούν, εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΕΜΕ στο αντικείμενο του μπαρ ενώ απαιτείται και δεύτερο για την εξέλιξη τους ως κύρια μέλη και εκπαιδευτές.

Τα μέλη διακρίνονται σε:
1) Δόκιμα μέλη
2) Τακτικά μέλη τα οποία υπό προϋποθέσεις ανακηρύσσονται σε α) Κύρια και β) Εκπαιδευτές
3) Εξειδικευμένα μέλη
4) Αρωγά μέλη (οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ιδιότητας που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του σωματείου)

Για να εγγραφείς στην ΕΜΕ χρειάζεται να συμπληρώσεις την αίτηση εγγραφής, η και να γραφτείς ηλεκτρονικά  σε αυτή τη φόρμα Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής

Η συνδρομή είναι 20€ ετησίως μπορεί να πληρωθεί μέσω paypall στο λογαριασμό της ΕΜΕ: paypal.me/hbanet ή απευθείας στο ταμία του συλλόγου Ιωάννη Σταυρακάκη  τηλ. 6972407025, αλλά και με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς στο όνομα «Ένωση Bartenders Ελλάδος» Τράπεζα Πειραιώς, Αρ.λογαριασμού: 6040-040031-026 IBAN : GR42 0171 040000 6040 040031 026 . Παρακαλούμε να κάνετε την κατάθεση των είκοσι ευρώ καθαρή χωρίς έξοδα για την ΕΜΕ, σε κάθε κατάθεση να γράφεται το όνομα σας.

Επιπλέον, με βάση το νέο καταστατικό το οποίο είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της ΙΒΑ, όλα τα νέα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταρτιστούν με το εισαγωγικό σεμινάριο ένταξης (1ο επίπεδο) και να αξιολογηθούν με γραπτή εξέταση. Ο τρόπος και οι ημερομηνίες των συναντήσεων θα ανακοινώνονται περιοδικά σε κάθε έτος.

Η διαρκής αναβάθμιση του επιπέδου των μελών και η ενημέρωσή τους για τις σύγχρονες εξελίξεις στο bartending αποτελεί βασική μέριμνα της ΕΜΕ. Για το λόγο αυτό δίνεται έμφαση στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών με διαρκή και ουσιαστική εκπαίδευση και επιμόρφωση.