Τι είναι η EME

Η Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος (ΕΜΕ) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο για επαγγελματίες Μπαρτέντερς από όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1990 και αποστολή του είναι η διαρκής αναβάθμιση του κλάδου και η προώθηση της βελτίωσης της επαγγελματικής συμπεριφοράς και κατάρτισης των μελών του. Αποτελεί τον μοναδικό επίσημο συλλογικό φορέα του κλάδου στην Ελλάδα και είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Μπαρτέντερ (International Bartenders Association, IBA),www.iba-world.com  από το 1993.