Συνεργασίες

Η συνεργασία της ΕΜΕ με επιχειρήσεις, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς είναι το απαραίτητο συστατικό της επιτυχής πορείας του κλάδου Bartending. Η φιλοσοφία της επικεντρώνεται στην αμοιβαία συνεισφορά εργαζομένων μπαρτεντερ/μπαρλέϊντι και επιχειρήσεων στην βελτίωση της ποιότητας στην εξυπηρέτηση αλλά και στην αύξηση της κερδοφορίας στην αγορά των ποτών ως βασικό προϊόν πώλησης του κλάδου. Επιδιώκεται λοιπόν, η διαρκής και άμεση επαφή με τις εταιρείες ποτών οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν ενισχύοντας την προβολή των προϊόντων τους με στρατηγική ώθησης μέσω των μπαρτέντερ προς τους καταναλωτές. Επιπλέον, η ΕΜΕ έχει συνάψει συνεργασίες και με Διαφημιστικές –Εκδοτικές εταιρείες για την αρτιότερη οργάνωση και προβολή των δραστηριοτήτων της.

Επιπροσθέτως, διατηρείται στενή σχέση με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που παρέχουν άρτια τουριστική εκπαίδευση όπως ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (πρώην ΣΤΕ) και ιδιωτικές σχολές προκειμένου να διοργανώνονται διαγωνισμοί για την δοκιμασία των νεαρών σπουδαστών αλλά και για την παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στην τέχνη του μπαρ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα χορηγίας, υποστήριξης ή συνεργασίας με την ΕΜΕ επικοινωνήστε με τον πρόεδρο κ. Ζάππα τηλ.6945193804 email: president@hba-net.gr