Προγράμματα κατάρτισης-μετεκπαίδευσης ΟΤΕΚ

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), Ν.Π.Δ.Δ, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, διοργανώνει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, προγράμματα Κατάρτισης –  Μετεκπαίδευσης (Ν. 1077/80), τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους και εποχιακά άνεργους εμπειροτέχνες σε διάφορες ειδικότητες τουρισμού συμπεριλαμβανομένων και των μπαρτέντερς.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Κατάρτισης – Μετεκπαίδευσης του ΟΤΕΚ αποκτούν υπαλληλική ιδιότητα και παίρνουν επίδομα πτυχίου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού.

Ειδικότερα, τα τμήματα Κατάρτισης – Μετεκπαίδευσης απευθύνονται σε εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται στις πάσης φύσης ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις και μπαρ, και σε πρόσκαιρα ανέργους σε ποσοστό 20%. Το πρόγραμμα αφορά και τους μπαρτέντερ οι οποίοι παρακολουθούν το τμήμα εστιατοριακής τεχνικής.

Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 18η Μαΐου μέχρι 19η Ιουνίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ΟΤΕΚ, Δραγατσανίου 4, πλατεία κλαυθμώνος, Αθήνα τηλ.2103223123 ή στις κατατόπου εκπαιδευτικές μονάδες.

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη από τον ιστοχώρο του ΟΤΕΚ www.otek.edu.gr

ή για την διευκόλυνσή σας, απευθείας από τον παρακάτω σύνδεσμο της ΕΜΕ.

Dimitrios Zappas

President of HBA