Γενική Συνέλευση της ΕΜΕ για το 2015 στη Θεσσαλονίκη

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2015

Την Τετάρτη 28/1/2015 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση του σωματείου στην αίθουσα City Hotel στο χώρο του ξενοδοχείου CITY, Κομνηνών 11, 54624 στην Θεσσαλονίκη.
Η πρόσκληση αφορά όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη, τακτικά και δόκιμα.
Η ατζέντα περιλαμβάνει:
. Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό 2014,
. Προγραμματισμό μελλοντικών ενεργειών, προϋπολογισμό 2015,
. Συζήτηση για ενδεχόμενη αλλαγή άρθρων του καταστατικού.
Αποβολή μελών βάσει του άρθρου 9 του καταστατικού και αναμόρφωση μητρώου,
Όποιο τακτικό μέλος επιθυμεί να ενταχθούν στην ατζέντα, επιπλέον σοβαρά θέματα προς συζήτηση, παρακαλείται να αποστείλει ενημερωτικό e-mail μέχρι τις 15/1//15 στο president@hba-net.gr η στο info@hba-net.gr

Dimitrios Zappas

President of HBA