Ετήσια Γενική Συνέλευση ΕΜΕ 2008 στο Κέντρο Γαστρονομίας

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΜΕ πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2008 στο Πανελλήνιο Κέντρο Γαστρονομίας του Chef’s club

Την ίδια μέρα έγινε και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας με κλήρωση δώρων για τα μέλη.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

  • Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2007,
  • Προγραμματισμός δραστηριοτήτων και προϋπολογισμός 2008,
  • έδρα σωματείου,
  • αναμόρφωση συνδρομής μελών.

Παράλληλα έγινε παρουσίαση των χορηγών –υποστηρικτών της ΕΜΕ για το 2008, τα λογότυπα των οποίων θα εμφανίζονται εφεξής και σε κάθε επικοινωνιακό υλικό μας.

Διακεκριμένοι χορηγοί: Metaxa, Stella Artois, CoffeeNet Χορηγοί –Υποστηρικτές: Chef d’oeuvre, Sunsoft, ΕΔΠΑ (αποστάγματα 2008)

Dimitrios Zappas

President of HBA