Εισαγωγικό σεμινάριο νέα μέλη ΕΜΕ – Αθήνα 2010

Την Πέμπτη 4/3/2010 19:00-21:00 στην Αργυρούπολη πραγματοποιήθηκε το εισαγωγικό σεμινάριο bartending των νέων-δόκιμων μελών της ΕΜΕ, ενώ την επόμενη εβδομάδα στις 10/3/2010 στη σχολή Chef d’oeuvre , ολοκληρώθηκε με το τεστ αξιολόγησης για την χορήγηση της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης και ένταξής τους στο μητρώο των τακτικών μελών.

cocktalis2

 

Dimitrios Zappas

President of HBA