Εισαγωγικό σεμινάριο Αθήνα 16/1/09

Την Παρασκευή 16/1/09 στις ώρα 11:00-15:00 στην αίθουσα μπαρ της σχολής Chef d’ oeuvre  πραγματοποιήθηκε από τους εκπαιδευτές της ΕΜΕ το “Εισαγωγικό σεμινάριο Bartending της ΙΒΑ” για την ένταξη των νέων (δόκιμων) μελών τα οποία εγγράφηκαν κατά το τελευταίο έτος. Σύμφωνα με το νέο καταστατικό, η επιτυχή ολοκλήρωση αυτού είναι απαραίτητη για τα νέα μέλη που εγγράφονται στην ΕΜΕ από το 2007 και μετά, προκειμένου να  ανακηρυχθούν τακτικά. cheufduvre

Dimitrios Zappas

President of HBA