Αθήνα κέντρο: Εισαγωγικό σεμινάριο Bartending για τα νέα μέλη ΕΜΕ

Στους χώρους του ΙΕΚ Δομή την Δευτέρα 2/11/2009 15:00-18:00 πρόκειται να πραγματοποιηθεί το εισαγωγικό σεμινάριο bartending των νέων-δόκιμων μελών της ΕΜΕ ενώ την επόμενη εβδομάδα στις 9/11/09 στις 17:00 -18:00στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί το τεστ αξιολόγησης για την χορήγηση της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης και ένταξής τους στο μητρώο των τακτικών μελών.

Dimitrios Zappas

President of HBA