Διεθνής Πιστοποίηση Bartending έλληνα εκπαιδευτή της ΕΜΕ

Η Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος συμμετείχε με τον Ιωάννη Κόλτσιο στο διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης εκπαιδευτών Bartending που διοργανώνεται από την International Bartenders Association στην Πορτογαλία στις 12 Σεπτεμβρίου 2008.

Το 3ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο παρακολούθησαν εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών χωρών, περιλάμβανε την παρουσίαση του νεοσύστατου προγράμματος “Social Responsibility” για τους μπαρτέντερς αλλά και την εκπαίδευση εκπαιδευτών σε θέματα παιδαγωγικής και μεθοδολογίας εκπαίδευσης στο bartending.

Ο Ιωάννης Κόλτσιος πέρασε το πρόγραμμα επιτυχώς και θεωρείται πλέον ο μοναδικός στην χώρα “IBA Accredited Trainer” που ως αντιπρόσωπος της ΕΜΕ στην Βόρεια Ελλάδα συνεχίζει το έργο της αναβάθμισης του ελληνικού bartending.

1235298166_ibatrainers4

Dimitrios Zappas

President of HBA