Αρχαιρεσίες ΕΜΕ στις 13 Ιανουαρίου 2010

Στις αρχαιρεσίες του συλλόγου της 13/1/2010 τα αποτελέσματα ανέδειξαν στα όργανα διοίκησης τους εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο: Στεφανακίδης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος), Καραουλάνης Αχιλλέας (Ταμίας), Γεωργίου Μενέλαος (Αντιπρόεδρος), Γιοβανούδης Ιωάννης (Γραμματέας), Κόλτσιος Ιωάννης (Μέλος).
Για την Ελεγκτική Επιτροπή: Μπάλλας Βασίλης, Μανουσίδης Χρήστος, Πάλλης Άγγελος.

Οι αρχαιρεσίες του συλλόγου για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010 στις 12:00-16:00 στην αίθουσα του Πανελλήνιου Κέντρου Γαστρονομίας του Chefs Club, Λ.Βουλιαγμένης 171 (1ος όροφος), Δάφνη (στάση μετρό Αγ.Ιωάννης). Στις εκλογές, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της ΕΜΕ.

Φέτος κλείνει ένας τριετής κύκλος θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου τα μέλη υπηρέτησαν συνολικά αλλά και ατομικά τις αξίες της ΕΜΕ. Τώρα ήρθε η στιγμή, που όλα τα τακτικά μέλη καλούνται να αποφασίσουν και να εκλέξουν με αίσθημα ευθύνης την επόμενη διοίκηση. Η ΕΜΕ ως μη κερδοσκοπικό σωματείο έχει ανάγκη από ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία και να αφιερώσουν τον χρόνο τους με συλλογικότητα και ανιδιοτέλεια. Οι εξελίξεις στον κλάδο πλέον, απαιτούν ενέργειες με αποτελεσματικότητα, δημιουργικότητα και στρατηγική οργάνωση. Η εκπροσώπηση μας δεν είναι προνόμιο των λίγων. Προτρέπουμε όλους σας και ειδικά τους νέους με καινοτόμες αντιλήψεις που αγαπούν το επάγγελμα και θέλουν να βοηθήσουν στην ανάπτυξή του συλλόγου, να συμμετάσχουν σε αυτή την δημοκρατική διαδικασία ως υποψήφιοι. Άλλωστε, αυτό είναι που μας ξεχωρίζει από κάθε άλλου είδους ιδιωτική πρωτοβουλία και κερδοσκοπική επιχείρηση..
Οι αρχαιρεσίες του συλλόγου έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010 στις 12:00-16:00 στην αίθουσα του Πανελλήνιου Κέντρου Γαστρονομίας του Chefs Club, Λ.Βουλιαγμένης 171 (1ος όροφος), Δάφνη (στάση μετρό Αγ.Ιωάννης). Η Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τα εξής θέματα: διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2009, προγραμματισμός ενεργειών 2010, αρχαιρεσίες.

Στις εκλογές ψηφίζουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο, το ½ των οποίων αποτελεί την απαρτία. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η ΓΣ θα συνέλθει στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας θα συνέλθει την επόμενη εβδομάδα με οποιοδήποτε αριθμό μελών. Σημειώνεται ότι α) μετά από απόφαση της 27/1/2009 ΓΣ για την αναμόρφωση του μητρώου, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου τα μέλη που έχουν αποβληθεί ενώ όλα τα μέλη εφεξής έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τις τακτικές ετήσιες εισφορές τους προκειμένου να έχουν κάθε δικαίωμα που παρέχεται από το καταστατικό του συλλόγου όπως και αυτό της ψήφου β) όλα τα μέλη που εγγράφηκαν μετά το 2005 θεωρούνται δόκιμα και αποκτούν την ιδιότητα των τακτικών μόνο μετά την επιτυχή παρακολούθηση του εισαγωγικού σεμιναρίου και αξιολόγηση τους με τεστ.

Η ψηφοφορία θα γίνει με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου ταυτοποίησης, ενώ καθώς ουδέποτε δεν έχει εκδοθεί εκλογικό βιβλιάριο από την ΕΜΕ δεν θα γίνει χρήση αυτού του εγγράφου στις εκλογές. Ανταυτού τα μέλη μπορούν να προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας.

Όσοι από τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη, επιθυμούν να πάρουν μέρος στις αρχαιρεσίες ως υποψήφιοι για την εκλογή τους σαν Σύμβουλοι του ΔΣ ή μέλη της Ελεγκτικής επιτροπής, θα πρέπει να αποστείλουν γραπτά την πρόθεσή τους προς τη Γραμματεία στο φαξ. 2106148357 ή στο email. info@hba-net.gr έως τις 11 Ιανουαρίου 2010.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Μπάρμεν Ελλάδος
Κωνσταντίνος Στεφανακίδης

 

Επιστολή-πρόσκληση ΓΣ ΕΜΕ

pdf epistolheme_happy_new_year_2010 319.98 Kb

Dimitrios Zappas

President of HBA