ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ΓΣ

Λόγω μη απαρτίας του ΔΣ της ΕΜΕ κατα την Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου στην πόλη της Λαμίας, σας ανακοινώνουμε οτι σύντομα θα οριστεί νεα ημερομηνία Έκτακτης Γενικης Συνέλευσης ώστε να παρουσιαστεί ο οικονομικός απολογισμός του 2016, και να συζητηθούν τα θέματα που θα τεθούν.

Οποιοσδήποτε θέλει να θέσει θέματα προς συζήτηση παρακαλώ στο επίσημο email της Ένωσης Μπάρμεν Ελλάδος.

Dimitrios Zappas

President of HBA