Ετήσια γενική συνέλευση 2018

Την Τετάρτη 4/4/2018 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση του σωματείου στην αίθουσα του Ξενοδοχείου Electra Palace (Αριστοτέλους 9- Θεσσαλονίκη)

Η πρόσκληση αφορά όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη, τακτικά και δόκιμα.

Η ατζέντα περιλαμβάνει:
• Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό 2017,
• Προγραμματισμό μελλοντικών ενεργειών, προϋπολογισμό 2018,
• Συζήτηση για ενδεχόμενη αλλαγή άρθρων του καταστατικού
• Αποβολή μελών βάσει του άρθρου 9 του καταστατικού και αναμόρφωση μητρώου
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 11/4/2018 και σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο –βάσει καταστατικού- απαραίτητος αριθμός των μελών, θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 18/4/2018 την ίδια ώρα και με το σύνολο των παρευρισκομένων ταμειακά ενήμερων μελών.
Όποιο τακτικό μέλος επιθυμεί να ενταχθούν στην ατζέντα, επιπλέον σοβαρά θέματα προς συζήτηση, παρακαλείται να αποστείλει ενημερωτικό e-mail μέχρι την Κυριακή 1/4/18 στο president@hba-net.gr η στο info@hba-net.gr