Ενημέρωση μελών

Ενημέρωση μελών για τη Γεν. Συνέλευση

 Η γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 3/3/2020 στo ξενοδοχείο Fresh

Κατά τη συνέλευση αποφασίστηκαν τα εξής :

Α. Έγινε παρουσίαση από το Πρόεδρο κ. Δημ, Ζάππα για τους χορηγούς μας του έτους 2020

B. Σχετικά με τους οικονομικούς απολογισμούς 2018, 2019 αποφασίστηκε ομόφωνα, η διοίκηση του συλλόγου να αναθέσει στη δικηγόρο μας, τη διερεύνηση των ευθυνών του διοικητικού συμβούλιου 2015-2018 για το διαχειριστικό έτος 2018. Και του πρώην  προέδρου της ΕΜΕ  Ιωάννη Κόλτσιου για το διάστημα από τον Ιανουάριο 2019 έως 15 Σεπτεμβρίου 2019, λόγω απουσίας των απαραίτητων παραστατικών κατα τη δεδομένη οικονομική χρήση.

Γ. Έγινε εκλογή εφορευτικής επιτροπής η οποία αποτελείται από τους:

Βαλάση Δημήτριο

Γεωργίτσο Παναγιώτη

Κυπραίο Στυλιανό

Καρβούνη Χρήστο

Βαγενά Μαρία

Και αναπληρωματικό μέλος Θεοδωρής Πάσκος

Η εφορευτική επιτροπή αποφάσισε να γίνουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Απριλίου και ώρα 12.00 με 17.00 στο ξενοδοχείο Fresh – Σοφοκλέους και Κλεισθένους, ΑΘΗΝΑ. Στις αρχαιρεσίες μπορούν να λάβουν μέρος μόνο ενήμερα ταμειακά μέλη. Ενήμερα ταμειακά μέλη είναι εκείνα που έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές μέχρι και το 2020.

Τα μέλη που θέλουν να ψηφίσουν με τη διαδικασία επιστολικής ψήφου, θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις εισφορές τους μέχρι τη 19η Μαρτίου 2020 και μέχρι αυτή την ημερομηνία  πρέπει να ενημερώσουν την εφορευτική επιτροπή στην ακόλουθη λίστα https://forms.gle/EoYvyi3GdHdqiuFT7, για να τους σταλεί φάκελος και ψηφοδέλτιο το οποίο θα στείλει με συστημένη επιστολή στη ταχυδρομική θυρίδα που θα του υποδειχθεί. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής επιστολών είναι η 6 Απριλίου 2020.

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί όποιο τακτικό μέλος, ταμειακά ενήμερο, θέλει να υποβάλλει μέχρι 22 Μαρτίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο email: efep@hba-net.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την εφορευτική επιτροπή στο efep@hba-net.gr

Επίσης ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι για την ενημέρωση των στοιχείων τους και τυχόν αλλαγές, μπορούν να επισκέπτονται τη φόρμα https://forms.gle/SiRiiyvVv6X29fbaA

Dimitrios Zappas

President of HBA