Γενική Συνέλευση – 2019

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-

Το Δ.Σ της ΕΝΩΣΗΣ ΜΠΑΡΤΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
(HELLENIC BARTENDERS ASSOCIATION) ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:
Σύμφωνα με το καταστατικό συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του τα οποία 
και καλεί να παραστούν σε αυτή, την ημέρα Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 στο Blue Cup (1ος Οροφος Σαλαμίνος 8 54625 Θεσσαλονίκη)
ΘΕΜΑ:-Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών Συλλόγου. Λόγω της λήξης της θητείας του παρόντος ΔΣ του σωματείου, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν :

Την εκλογή πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής με σκοπό τη Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών Συλλόγου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό του συλλόγου μας, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ενός δευτέρου τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση και πάλι την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας με ακριβώς τα ίδιο Θέματα, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών η αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα
της επομένης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός, οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην διαδικτυακή επίσημη σελίδα του Συλλόγου μας,
και τα μέλη λαμβάνουν γνώση και με ατομική ειδοποίηση μέσω email ή sms, εάν τα στοιχεία αυτά έχουν τεθεί υπόψη του συλλόγου.

ΤΟ Δ.Σ
της Ε.Μ.Ε