Ανακοίνωση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 25/4/2017

Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25/4/2017 όπου και εγκρίθηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του παρελθόντος έτους. Οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού και την αποβολή των μη ταμιακά ενημερωμένων μελών ανεβλήθησαν για την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Dimitrios Zappas

President of HBA