Οδηγός για την Κοινωνική ευθύνη του μπαρτέντερ

Κυκλοφόρησε από την Ενωση Μπάρμεν Ελλάδος στα ελληνικά ο “Οδηγός για την Κοινωνική Ευθύνη του μπαρτέντερ”σε μετάφραση από το “Guide to Social Responsibility” της International Bartenders Association. Η επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Στεφανακίδη, ενώ το συνολικό κόστος καλύφθηκε από την BACARDI την οποία ευχαριστούμε.

Όλα τα μέλη της ΕΜΕ μπορούν να το προμηθευτούν δωρεάν.

Ioannis Koltsios

Please Write biografical info about you, Mr Ioannis Koltsios