Μέλη

Ο πολυτιμότερος πόρος της ΕΜΕ είναι τα μέλη της. Η μέριμνα για τον άνθρωπο αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας και κουλτούρας της ΕΜΕ.

Για να γίνει κανείς μέλος πρέπει να εξασκεί το επάγγελμα του bartender, flairtender, barista, μπουφετζή σε ξενοδοχεία, μπαρ, εστιατόρια, καφέ ή συναφείς επισιτιστικές επιχειρήσεις και να διαθέτει αποδεδειγμένα τριετή εμπειρία σε αυτό. Στην ΕΜΕ μπορούν επίσης να εγγραφούν και όσοι είναι απόφοιτοι τουριστικών σχολών και επαγγελματίες του κλάδου συναφούς ειδικότητας. Όλα τα μέλη παρακολουθούν, εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΕΜΕ στο αντικείμενο του μπαρ ενώ απαιτείται και δεύτερο για την εξέλιξη τους ως κύρια μέλη και εκπαιδευτές.

Τα μέλη διακρίνονται σε:
1) Δόκιμα μέλη
2) Τακτικά μέλη τα οποία υπό προϋποθέσεις ανακηρύσσονται σε α) Κύρια και β) Εκπαιδευτές
3) Εξειδικευμένα μέλη
4) Αρωγά μέλη (οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ιδιότητας που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του σωματείου)

Για να εγγραφείς στην ΕΜΕ χρειάζεται να συμπληρώσεις την αίτηση εγγραφής, η και να γραφτείς ηλεκτρονικά  σε αυτή τη φόρμα Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής η ετήσια συνδρομή της ΕΜΕ είναι 20 Ευρώ.

Η διαρκής αναβάθμιση του επιπέδου των μελών και η ενημέρωσή τους για τις σύγχρονες εξελίξεις στο bartending αποτελεί βασική μέριμνα της ΕΜΕ. Για το λόγο αυτό δίνεται έμφαση στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών με διαρκή και ουσιαστική εκπαίδευση και επιμόρφωση.