Εισαγωγικό σεμινάριο νέα μέλη ΕΜΕ – Αθήνα 2010

Την Πέμπτη 4/3/2010 19:00-21:00 στην Αργυρούπολη πραγματοποιήθηκε το εισαγωγικό σεμινάριο bartending των νέων-δόκιμων μελών της ΕΜΕ, ενώ την επόμενη εβδομάδα στις 10/3/2010 στη σχολή Chef d’oeuvre , ολοκληρώθηκε με το τεστ αξιολόγησης για την χορήγηση της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης και ένταξής τους στο μητρώο των τακτικών μελών.

cocktalis2

 

Ioannis Koltsios

Please Write biografical info about you, Mr Ioannis Koltsios