Αθήνα κέντρο: Εισαγωγικό σεμινάριο Bartending για τα νέα μέλη ΕΜΕ

Στους χώρους του ΙΕΚ Δομή την Δευτέρα 2/11/2009 15:00-18:00 πρόκειται να πραγματοποιηθεί το εισαγωγικό σεμινάριο bartending των νέων-δόκιμων μελών της ΕΜΕ ενώ την επόμενη εβδομάδα στις 9/11/09 στις 17:00 -18:00στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί το τεστ αξιολόγησης για την χορήγηση της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης και ένταξής τους στο μητρώο των τακτικών μελών.

Ioannis Koltsios

Please Write biografical info about you, Mr Ioannis Koltsios